Tijdelijke opvang Oekraïense vluchtelingen en statushouders in Waalwijk

Afgelopen donderdag werd bekend dat het college van Burgemeester en wethouders heeft besloten om voor één jaar Oekraïense vluchtelingen en statushouders op te vangen in het NH-Hotel. Er is een contract gesloten met de nieuwe eigenaar, Van der Valk. Het besluit heeft  inmiddels tot veel reacties geleid, ook bij Samen Waalwijk. 

Ook was de lokale fractie van de VVD er als de kippen bij om afstand te nemen van dit besluit. We willen daarom graag het standpunt van Samen Waalwijk toelichten.

Het is bekend dat er een asielcrisis is. De asielcentra zitten vol, onder andere doordat statushouders (die een verblijfsvergunning hebben gekregen en hier mogen verblijven), niet kunnen doorstromen naar woningen. Gemeenten, ook Waalwijk, zijn verplicht jaarlijks een aantal statushouders te huisvesten. Maar hier wreekt zich dat door het rijksbeleid het aantal sociale huurwoningen drastisch is afgenomen. Daar plukken onze inwoners de wrange vruchten van, maar de statushouders ook. En zoals gezegd: de gemeente is verplicht deze te huisvesten, in opdracht van het rijk.

Waalwijk is niet verantwoordelijk voor de asielcrisis en de wooncrisis. Maar daarmee kunnen we niet net doen alsof deze problemen er niet zijn. En je kunt ook niet achteroverleunen en niets doen. Totdat het rijk de regie overneemt. Zoals nu in het geval van Tubbergen: waar het rijk een hotel heeft opgekocht om asielzoekers te plaatsen. Een kat in het nauw maakt rare sprongen. Voor de zomervakantie was al duidelijk dat de staatssecretaris tot deze maatregelen over zou gaan als er geen andere oplossingen zijn.

Het Waalwijkse college heeft er voor gekozen om de regie in eigen handen te houden. En zelf afspraken te maken met Van der Valk, maar ook met de omliggende gemeenten. Afspraken over doelgroepen (Oekraïners en statushouders die in de regio verplicht gehuisvest moeten worden), afspraken over de tijdelijkheid van de opvang en over de aantallen die worden opgevangen.

Het college heeft de raad vertrouwelijk uitgebreid meegenomen in de afwegingen die zijn gemaakt. Logisch, want een dergelijk besluit heeft een impact op de totale Waalwijkse samenleving. Zeker gezien de grote zorgen die er al zijn bij onze inwoners: gebrek aan betaalbare woningen, de stijgende inflatie, hoge energieprijzen, maar ook de ongerustheid onder de boeren over hun toekomst in verband met de stikstofproblematiek. Samen Waalwijk begrijpt deze zorgen. We zijn daar dagelijks mee bezig. Zowel in als buiten het Stadhuis. We snappen ook dat een dergelijk eenzijdig besluit van de gemeente niet direct bijdraagt aan het vertrouwen van inwoners.

Toch steunen wij het besluit van het college, hoe moeilijk dit ook is. Want je kunt wel blijven roepen dat Waalwijk deze problemen niet heeft veroorzaakt en dat het rijk ze maar moet oplossen. Als je dat doet, is het niet ondenkbaar dat hier een situatie ontstaat als in Tubbergen. Waar het rijk de gemeente overruled. Nu heeft Waalwijk het heft in eigen handen genomen. Door te zorgen voor humanitaire oplossing voor Oekraïense vluchtelingen en statushouders die toch al in deze regio gehuisvest moeten worden. Dit betekent geen extra druk op de woningmarkt, maar het bieden van een tussenvoorziening als bijdrage aan het oplossen van de druk op de asielzoekerscentra.

We vinden het jammer dat de VVD Waalwijk zich hier met drogredenen van afkeert. Want juist waar het gaat om druk van bijvoorbeeld arbeidsmigranten op de huizenmarkt, is juist deze partij hierin sterke mate mede verantwoordelijk voor. Door onder het mom van Waalwijkse werkgelegenheid logistieke bedrijven naar Waalwijk te halen. En vervolgens onder liberale mom eerst huisjesmelkers hun gang te laten waar, waardoor problemen in buurten ontstonden. 

En nee, we lossen niet eenzijdig het probleem van de regiogemeenten op. Deze nemen zelf ook hun verantwoordelijkheid. Denk aan de twee AZC’s in Dongen en Oisterwijk. Denk aan het feit dat zij ook hun verplichtingen moeten nakomen in het huisvesten van statushouders. Het feit dat we nu tijdelijk het hotel als tussenvoorziening kunnen huren, schept ook een verplichting naar de regio.

Voor Samen Waalwijk is het duidelijk dat Waalwijk -ondanks de vele problemen die onze inwoners dagelijks ervaren- zijn verantwoordelijkheid neemt. In een crisis is er geen tijd om te onderhandelen, zoals de Waalwijkse VVD kennelijk denkt. In een crisis moet je handelen. Als er morgen een brand uitbreekt in de Drunense duinen, moeten alle brandweerkorpsen uitrukken. Het zou van de zotte zijn als de Tilburgse brandweer zegt alleen te zullen komen als Waalwijk een bijdrage levert aan een extra blusauto. Of dat we eerst eens uitgebreid gaan overleggen wie er nu verantwoordelijk is en de leiding moet nemen.

Neemt niet weg dat het college uitermate zorgvuldig moet communiceren. Niet alleen de boodschap overbrengen, maar ook oog en oor hebben voor de grote zorgen die er bestaan. Het college heeft daar een goede start mee gemaakt. Dat mag ook wel eens gezegd worden. Waarbij we begrijpen dat de boodschap een lastige is. Dit besluit maakt wel duidelijk dat onze inwoners niet zitten te wachten op mooie beloften, maar op concrete daden. We nodigen iedereen uit om met ons mee te denken over goede oplossingen.

Copyright © 2023 Samen Waalwijk. Alle rechten voorbehouden.
Vormgeving en site: Cool Clogs – Fotografie: Patrick van de Laar.