OVER SAMEN WAALWIJK

Samen trots

De gemeente Waalwijk bestaat uit 3 prachtige kernen: Waalwijk, Sprang-Capelle en Waspik. Daar zijn wij, als Samen Waalwijk, erg trots op. Elke kern, met haar eigen unieke karakter, is even bijzonder. En dus even belangrijk!

Wij willen dat elke inwoner trots is te wonen in de Gemeente Waalwijk. En weet dat hij of zij ertoe doet. Dat er naar hem of haar geluisterd wordt. Dat er tijd en aandacht is voor zijn of haar verhaal. Dat er ruimte is voor nieuwe initiatieven, groot en klein. Dat je mee mag denken en mee mag doen!

Samen Waalwijk

Echt het verschil maken, dat vinden wij belangrijk. Er als gemeente zijn voor je inwoners zodat je jezelf gesteund en gehoord voelt. Naar onze inwoners luisteren en ze vooraf, in plaats van achteraf, betrekken bij beslissingen.

Vanuit die visie is Samen Waalwijk opgericht, een partij met maar één belang: jij, de inwoner van Waalwijk. Wij willen met Samen Waalwijk verbinden. De politiek dichter bij de mensen brengen.

Samen Waspik, Samen Sprang-Capelle, Samen Waalwijk

Iets van jezelf laten horen, je mening geven of een idee ter sprake brengen mag geen papieren rompslomp zijn. Jouw belang, als inwoner van Waalwijk, Sprang-Capelle of Waspik, moet centraal staan in de Waalwijkse politiek. Politiek moet open, eerlijk, transparant, sociaal en rechtvaardig te zijn. De gemeente is er voor onze inwoners. Niet andersom.

Samen maken we het verschil

Met Samen Waalwijk willen we echt een verschil maken in de lokale politiek. Onze inwoners doen ertoe. Van jong tot oud. Wonend in Waalwijk, Sprang-Capelle of Waspik. Vanuit welke achtergrond dan ook. We zoeken de verbinding. We maken gebruik van elkaars kracht, respecteren elkaars kwaliteiten, maar erkennen ook onze verschillen. Want juist het erkennen en respecteren van onze verschillen maakt onze Waalwijkse samenleving sterk.

Wij zijn als lokale partij alleen verantwoording verschuldigd aan inwoners. We kunnen als gemeente niet alles zelf oplossen. We moeten daarin ook samenwerken. We stellen daarbij de belangen van onze inwoners voorop.

Copyright © 2023 Samen Waalwijk. Alle rechten voorbehouden.
Vormgeving en site: Cool Clogs – Fotografie: Patrick van de Laar.