Samen Waalwijk wil vaart met geluidscherm A59

In Baardwijk wordt al jarenlang onaanvaardbare geluidsoverlast ondervonden van de A59. Eerder vroegen Lijst IJpelaar en de Christen Unie ook al aandacht voor de gezondheid en leefbaarheid.

Inmiddels zijn onderzoeken uitgevoerd. De gemeente is in overleg met Rijkswaterstaat om een oplossing te vinden. Rijkswaterstaat is bereid om een gedeeltelijk geluidscherm te financieren. Voor Samen Waalwijk is dit onvoldoende. Wij willen over de volledige lengte tussen de Laageindse Stoep en het Vooreinde een scherm. Liefst een groen scherm, zodat stikstof en fijnstof door de beplanting wordt opgenomen.

We dienen daarom bij de begrotingsbehandeling een motie in. Daarin roepen we het college op om in overleg met Rijkswaterstaat een totaaloplossing te bieden. Desnoods met cofinanciering door de gemeente.

In een later stadium kan het gebied tussen de Winterdijk en de A59 ingericht worden als een groene long. Een stadspark met ruimte voor ontmoeting, beweging en spelen. Uiteraard in goed overleg met onze inwoners. 

Samen Waalwijk wil graag in gesprek met bewoners over hun ideeën over de inrichting. Vragen of suggesties? Mail naar: info@samenwaalwijk.nl  Wij maken daar samen een punt van.

Copyright © 2023 Samen Waalwijk. Alle rechten voorbehouden.
Vormgeving en site: Cool Clogs – Fotografie: Patrick van de Laar.