StemWijzer Gemeente Waalwijk beschikbaar

Op 14, 15 en 16 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Gemeente Waalwijk heeft een StemWijzer laten ontwikkelen welke u helpt de juiste keus te maken. De StemWijzer staat vanaf nu online en is te raadplegen op www.waalwijk.stemwijzer.nl

Stem Samen Waalwijk – lijst 10

Veel mensen die wij spreken zijn het vertrouwen in de politiek verloren. Ook in de Waalwijkse politiek. Te vaak beslist het college en de coalitie over de inwoners, in plaats van met de inwoners.  Dit gebeurt zonder voorafgaand aan de besluitvorming serieus contact te hebben gehad met direct betrokken burgers om hun meningen te peilen. Kritiek wordt gezien als weerstand. De kritische inwoner voelt zich niet gehoord en er wordt te vaak te weinig gedaan met de inspraak die ze geven.

Ook horen we dat er de afgelopen jaren veel is geïnvesteerd in stenen, in plaats van onze inwoners. Er wordt veel geld besteed aan het centrum, zonder dat bewoners gevraagd wordt wat zij daarvan vinden. Wij vinden investeren in onze inwoners belangrijker dan investeren in stenen. Wij staan voor een open, transparante en eerlijke gemeente. Een gemeente die samen met inwoners naar oplossingen zoekt, in plaats van zich te verschuilen achter procedures. Een gemeente die zichtbaar is. Niet alleen in de kern Waalwijk, maar zeker ook in de kernen Sprang-Capelle en Waspik.

Stemwijzer Gemeente Waalwijk

Twijfelt u nog na het lezen van ons verkiezingsprogramma? Vul dan de StemWijzer in, deze bevat 30 stellingen. U kunt deze beantwoorden met ‘eens’, ‘oneens’ of ‘geen van beide’. De StemWijzer vergelijkt vervolgens met welke partijen u de meeste overeenkomsten hebt. De tien deelnemende partijen hebben zelf toelichtingen gegeven op hun standpunten in de StemWijzer. Daardoor kunt u in de StemWijzer gemakkelijk bekijken wat zij van een bepaald onderwerp vinden.

Samen Waalwijk:

  • is jouw stem binnen de gemeente
  • heeft tijd en aandacht voor jou
  • vindt jouw mening belangrijk
  • luistert naar wat jij te zeggen hebt

Maak er een punt van! Ga stemmen

Wij willen iedere stemgerechtigde inwoner oproepen te gaan stemmen. Want met jouw stem kun je een punt maken! Met jouw stem kun je verandering in gang zetten! Met jouw stem heb je iets te vertellen in de gemeente Waalwijk.

Contact

info@samenwaalwijk.nl

Bea de Jongste
06 57 77 19 18

 

Copyright © 2023 Samen Waalwijk. Alle rechten voorbehouden.
Vormgeving en site: Cool Clogs – Fotografie: Patrick van de Laar.