Samen Waalwijk wil meer veilige oversteekplaatsen

Samen Waalwijk wil meer veilige oversteekplaatsen in Waalwijk, Waspik en Sprang-Capelle. Vooral ouderen en minder mobiele mensen voelen zich in het verkeer onveilig. Daardoor is de bereikbaarheid van winkels lastig. De partij heeft het college daarom gevraagd drie specifieke locaties te onderzoeken. Daarnaast wil Samen Waalwijk dat het college een breder onderzoek doet naar veilige oversteken bij belangrijke voorzieningen.

Samen Waalwijk vindt dat onze inwoners zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving moeten kunnen blijven wonen. Daarvoor is het ook belangrijk dat zij op een veilige manier hun dagelijkse boodschappen moeten kunnen doen. Voor veel mensen is dat meer dan een uitje. In onze gesprekken met inwoners komt vaak de veiligheid ter sprake. Zoals het ontbreken van veilige oversteken voor voetgangers. Met name voor ouderen en minder mobiele inwoners. Samen Waalwijk draagt voor drie plekken een veilige oplossing aan.

Mr. Van Coothstraat

In de Mr. Van Coothstraat wonen relatief veel senioren. Met de verbouwing van het ING-complex en de voorgenomen bouw van een appartementencomplex neemt het aantal bewoners alleen maar toe; door de vergrijzing neemt de mobiliteit af. Voor hun dagelijkse boodschappen zijn ze afhankelijk van het centrum. De dichtstbijzijnde veilige oversteek is ter hoogte van de Burg. Moonenlaan, op een loopafstand van ca. 300 meter (en 300 meter terug tot De Els). Een oversteekplaats tussen de parkeerplaats De Els Noord en De Els Zuid zou volgens Samen Waalwijk een grote verbetering zijn.

Centrum Waspik

De bereikbaarheid van het centrum van Waspik is voor oudere mensen een crime. Vanaf De Stroming kunnen bewoners de oversteekplaats bij slijterij Van Alphen nemen. En vervolgens via een slecht en smal voetpad richting het Dorpsplein gaan. Hier is echter geen oversteekplaats. Het verkeer komt van drie kanten. Vooral inwoners die slecht ter been zijn vinden de oversteek naar het Dorpsplein onveilig. Ook bewoners van het seniorencomplex aan de Raadhuisstraat klagen over de onveilige oversteek. Hier zou een veilige oversteekplaats in de Raadhuisstraat uitkomst bieden; daarnaast zou gekeken kunnen worden naar een oversteekplaats in de Kerkstraat, ter hoogte van het Dorpsplein.

Centrum Sprang-Capelle

Het Raadhuisplein in Sprang-Capelle. Hier heeft de gemeente behoorlijk in geïnvesteerd. De concentratie van winkels en appartementen (vaak voor senioren) liggen aan beide zijden van de Raadhuisstraat. Ook hier ontbreekt een veilige oversteekplaats. Juist omdat de Raadhuisstraat deel is van het Lint wil Samen Waalwijk ook hier een veilige oversteekplaats.

Meer veilige oversteekplaatsen

Samen Waalwijk wil graag een oplossing voor de drie knelpunten uit Waalwijk, Sprang-Capelle en Waspik. Maar we zijn ervan overtuigd dat er meer verbeteringen mogelijk zijn. Denk alleen al aan de bewoners van de Schakelring en het Spoorwiel die over de drukke Burg. Verwielstraat naar de Nettorama moeten. Zij moeten ver omlopen. Daarom heeft Samen Waalwijk het college gevraagd om alle wijken en kernen te onderzoeken waar onveilige oversteken zijn.

Maak er een punt van! Ga stemmen

Samen Waalwijk staat voor onze inwoners. Heeft u ideeën hoe het beter kan in Waalwijk. Meld het ons dan. Want het zijn vaak de kleine dingen die ons dagelijks leven mooier maken. Daarnaast roept Samen Waalwijk iedere inwoner op te gaan stemmen. Want met jouw stem kun je een punt maken. Met jouw stem kun je verandering in gang zetten! Met jouw stem heb je iets te vertellen in de gemeente Waalwijk. Blijf ons volgen! Meer info vind je op http://www.samenwaalwijk.nl.

Copyright © 2023 Samen Waalwijk. Alle rechten voorbehouden.
Vormgeving en site: Cool Clogs – Fotografie: Patrick van de Laar.