Kandidaten Jim Opperman en Guus Kocken van Samen Waalwijk stellen zich voor;

Ruim een half jaar geleden is Samen Waalwijk opgericht. We vinden het belangrijk dat de inwoners van Waalwijk, Sprang-Capelle en Waspik weer echt een stem krijgen in de politiek. Samen Waalwijk is een brede politieke beweging. Voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart staat een divers gezelschap van zeer betrokken kandidaten klaar om voor u aan de slag te gaan. Een groep mensen die zich hard willen maken voor een beter Waalwijk. In de komende weken stellen wij hen persoonlijk aan u voor. Deze week zijn dat Jim Opperman (op de foto links) en Guus Kocken (op de foto rechts).

Jim Opperman

“Vanuit mijn kennis van de bouw en duurzame oplossingen wil ik bijdragen aan een mooier Waalwijk.” 

Veel Waspikkers kennen Jim Opperman van de betaalbare woningen voor starters en senioren op het terrein van De Brug. Een project dat na een goede samenwerking met de gemeente, de bewoners van Waspik en het Platform Waspik op het laatste moment niet doorging. Omdat de gemeente de grond tegen de hoogste prijs wilde verkopen. Jim: “Vanuit mijn kennis van de bouw en duurzame oplossingen wil ik bijdragen aan een mooier Waalwijk.” 

“De werkwijze die Jim als architect toepast, wil hij ook gebruiken als raadslid. “Bij alle plannen moeten de behoeften en belangen van de inwoners en de omgeving van Waalwijk, Sprang-Capelle of Waspik centraal staan. Dat verzin je niet achter een bureau. Daar kom je achter door actief met mensen te spreken. Hoe kijken zij tegen problemen aan? Wat vinden zij belangrijk? Welke oplossingen hebben zij? Dat is een enorme verandering. Maar die is wel nodig om het vertrouwen van inwoners terug te winnen.”

“Bij Samen Waalwijk zie ik de gedrevenheid om echt iets voor onze inwoners te betekenen. Samen Waalwijk heeft ook de kennis en ervaring om dat voor elkaar te krijgen. Ik wil mijn kennis en ervaring inzetten voor passende en betaalbare woningbouw. Voor senioren, singles, middeninkomens. Duurzaam -in de breedste zin van het woord- én betaalbaar. Samen met onze inwoners want woningen bouwen doe je voor je inwoners. Niet voor projectontwikkelaars, waar het nu vaak op lijkt. Dat vraagt om een totaal andere aanpak. Waarin je als gemeente op gelijkwaardige basis samenwerkt met inwoners en bedrijfsleven.” 

Guus Kocken

“Mijn drijfveer is altijd om iets voor de samenleving te doen. Dat doe je niet alleen. Maar samen met inwoners, collega’s en het bestuur van deze mooie gemeente. Ik heb Waalwijk zien groeien en ontwikkelen en voel me trots dat ik daar een bijdrage aan heb mogen leveren.”

Guus Kocken is Waalwijker in hart en nieren. Hij heeft 45 jaar voor de gemeente gewerkt. De laatste 19 jaar als griffier, de belangrijkste adviseur van de gemeenteraad. “Mijn drijfveer is altijd om iets voor de samenleving te doen. Dat doe je niet alleen. Maar samen met inwoners, collega’s en het bestuur van deze mooie gemeente. Ik heb Waalwijk zien groeien en ontwikkelen en voel me trots dat ik daar een bijdrage aan heb mogen leveren.” 

Guus vervolgt: “Als griffier heb ik altijd geprobeerd het contact tussen inwoners en de raad te verbeteren. Nu ik met pensioen ben, wil ik niet vanaf de zijlijn toekijken. Ik ben nog steeds gemotiveerd om Waalwijk voor iedereen mooier en leefbaarder te maken. De gemeenteraad heeft een ontzettend belangrijke taak. Maar de afstand tussen het bestuur en onze inwoners moet kleiner. De gemeente moet beter luisteren en signalen vanuit de samenleving serieus te nemen. Te veel wordt bedacht vanuit het stadhuis. Samen Waalwijk is een nieuwe partij die de inwoners echt centraal stelt. De leden staan midden in de samenleving en bedrijven van daaruit politiek. Dat is een heel andere benadering dan de meeste andere Waalwijkse partijen. Je bent vrij om je standpunt naar voren te brengen. Samen proberen we de beste besluiten voor onze inwoners te nemen.”

Daarnaast maakt Guus zich grote zorgen over de tweedeling in de samenleving. “Dat is niet goed en we moeten daar oplossingen voor vinden. Maar dan moet je wel de gebaande wegen durven te verlaten. Samen Waalwijk wil met een frisse blik naar de toekomst nieuwe wegen inslaan. Daar hebben we wel zetels in de raad voor nodig. Ik wil daar een steentje aan bijdragen.

Maak er een punt van! Ga stemmen

Wij willen iedere stemgerechtigde inwoner oproepen te gaan stemmen. Want met jouw stem kun je een punt maken! Met jouw stem kun je verandering in gang zetten! Met jouw stem heb je iets te vertellen in de gemeente Waalwijk.

Volgende week meer Samen Waalwijk. Blijf ons volgen! Meer info vind je op http://www.samenwaalwijk.nl.

Copyright © 2023 Samen Waalwijk. Alle rechten voorbehouden.
Vormgeving en site: Cool Clogs – Fotografie: Patrick van de Laar.