Maak er een punt van! Stem lijst 10, Stem Samen Waalwijk

Er zijn veel zaken waarvan je als burger het idee hebt daar geen enkele invloed op uit te kunnen oefenen. Dat moet anders! Iedereen moet een punt kunnen maken van datgene dat hem of haar aan het hart gaat. Jouw belang, als inwoner van Waalwijk, Sprang-Capelle of Waspik, moet centraal staan in de Waalwijkse politiek. Politiek moet open, eerlijk, transparant, sociaal en rechtvaardig te zijn. Hier maken wij een punt van in Waalwijk, Sprang-Capelle én Waspik!

  • Voldoende huur- en koopwoningen voor starters, middeninkomens en senioren.
  • Bewoners worden in vroeg stadium betrokken bij gemeentelijke plannen (en niet achteraf geïnformeerd over al genomen besluiten).
  • Meer ruimte voor ontmoeting en cultuur, voor een creatieve en innovatieve maakindustrie.
  • Gemakkelijker en sneller toegang tot zorg en ondersteuning.
  • Structurele ondersteuning mantelzorgers.
  • Sport toegankelijk en bereikbaar voor iedereen.
  • De energietransitie moet voor iedereen betaalbaar blijven.
  • Aanpak kansenongelijkheid.
  • Versterking groene omgeving met agrariërs en natuurorganisaties.
  • Investeren in eigenheid elke kern.

Samen Waalwijk is van en voor de inwoners van Waalwijk, Sprang-Capelle en Waspik. Meer weten? Check www.samenwaalwijk.nl

Bron: De Wijkkrant maart 2022

Copyright © 2023 Samen Waalwijk. Alle rechten voorbehouden.
Vormgeving en site: Cool Clogs – Fotografie: Patrick van de Laar.