Samen Waalwijk pleit voor behoud van de spoorbrug, spoordijk en verdere uitbreiding van de natuur in de Baardwijkse Overlaat.

Samen Waalwijk draagt, samen met andere partijen, de Stichting Federatie Behoudt de Langstraatspoorbruggen (FBL) al jarenlang een warm hart toe. In februari zal de Raad van State naar verwachting een uitspraak doen over de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL) waardoor duidelijk zal worden of de aanvankelijke plannen in stand blijven of niet.

Samen Waalwijk maakt er een punt van!
Wij vinden, samen met de FBL, het behoud van de spoordijk, de natuur en de historische spoorbruggen in de Baardwijkse Overlaat van cruciaal belang voor zowel de lokale gemeenschap als voor natuur en milieu. Momenteel staat deze bijzondere locatie echter onder druk. In de plannen van de GOL wordt een deel van de spoordijk te vervangen door een betonnen fiets- en wandelbrug. Zo’n moderne fietsbrug komt ook te liggen naast de monumentale spoorbrug. Dit verdient geen schoonheidsprijs en is niet nodig. Daarnaast gaat de realisatie van de GOL aanzienlijke (meer)kosten met zich meebrengen. De schattingen lopen uiteen van 180 tot 200 miljoen euro. Dit kan en moet anders, daarom maakt Samen Waalwijk hier een punt van!

Impressie van de nieuwe brug. Bron: IPV Delft.

Geplande snelfietsroute financieel en ecologisch onverantwoord
De ontwikkelings- en onderhoudskosten van de geplande snelfietsroute die over de spoordijk komt te lopen (ook onderdeel van het GOL-plan) zijn aanzienlijk. Om en nabij de helft van deze kosten moet door de inwoners van de gemeente Waalwijk en Heusden worden gedragen. Dit plan is echter niet alleen financieel onverantwoord, maar zou ook -zoals gezegd- een desastreus effect hebben op de ecologie van het gebied.

Spoordijk vormt een natuurlijke barrière en absorbeert geluid en stikstof
De spoordijk vormt momenteel een natuurlijke barrière tussen de A59 in het noorden en het natuurgebied in het zuiden, en biedt bescherming aan diverse diersoorten en planten. Het geluid en stikstof van de A59 worden op dit moment geabsorbeerd door de natuur van de spoordijk en de directe omgeving. Het afgraven van de dijk zou echter resulteren in de verspreiding van zwaar vervuilde grond, met name onder nieuwe wegen, wat een negatieve impact zou hebben op zowel de lokale flora en fauna als uiteindelijk ook op de gezondheid van de mens.

Behoud van cultureel erfgoed en uitbreiding van de natuur
In plaats van de spoordijk te vernietigen, pleiten wij voor het behoud ervan en indien mogelijk voor uitbreiding van de natuur in zowel het noorden als het zuiden van de spoordijk, vergelijkbaar met de succesvolle aanpak bij de Moerputtenbrug in Den Bosch. Hierdoor kunnen fietsers en wandelaars blijven genieten van een uniek stukje natuur en cultuurhistorie, terwijl de ecologische waarde van het gebied niet alleen behouden blijft maar zelfs kan uitbreiden.

Spoorbruggen zijn erkende rijksmonumenten en roept weerstand op
Bovendien zijn de huidige spoorbruggen erkende rijksmonumenten en vormen een belangrijk onderdeel van het culturele erfgoed van de regio. Dit onderdeel van het GOL heeft een aantal jaren geleden al bij meer dan 5000 inwoners veel weerstand opgeroepen, en het is van belang dat de politiek in zowel Waalwijk, Heusden als Provinciale Staten hier oog voor heeft.

Snelle fietsroute mogelijk met eenvoudige goedkope aanpassingen!
Met eenvoudige goedkope aanpassingen is het mogelijk een mooie en snelle fietsroute te realiseren, zonder vernietiging van de spoordijk en verlies van het authentieke karakter van de spoorbruggen.

Samen streven naar duurzame oplossingen
Het is van groot belang dat deze unieke locatie en haar natuur behouden blijven voor toekomstige generaties. Laten we samen streven naar duurzame oplossingen die de natuur, de historie en de lokale gemeenschap ten goede komen. Samen Waalwijk gaat zich hiervoor in ieder geval in de gemeenteraad en daarbuiten weer sterk maken.

Laat ons uw mening weten: neem contact met ons op!
Laat ons weten hoe u hierover denkt of welke zaken er in uw buurt spelen. Neem contact met ons op; stuur een mail naar info@samenwaalwijk.nl, of check onze agenda op de site om te zien wanneer wij bij u in de buurt zijn.

Met vriendelijke groet,
Samen Waalwijk
Bea de Jongste
Richard Frodyma
Mascha van Thielen 
Guus Kocken

Copyright © 2023 Samen Waalwijk. Alle rechten voorbehouden.
Vormgeving en site: Cool Clogs – Fotografie: Patrick van de Laar.