Samen Waalwijk in de verkiezingskrant

Afgelopen woensdag was als bijlage bij Weekblad Waalwijk de verkiezingskrant toegevoegd. Natuurlijk is Samen Waalwijk – lijst 10 hier ook in vertegenwoordigd.

Bea de Jongste – lijsttrekker Samen Waalwijk

Laat ik beginnen met mezelf aan u voor te stellen. Mijn naam is Bea de Jongste, lijsttrekker van de nieuwe politieke groepering Samen Waalwijk. Ik ben getrouwd en heb 2 kinderen waar ik enorm trots op ben. Inmiddels ben ik met pensioen maar daarvoor heb ik gewerkt als managementassistente bij GGD Hart voor Brabant. 

Ik vind het belangrijk dat we in onze samenleving samen optrekken. Ondanks mijn handicap heb ik me dan ook altijd actief ingezet voor de gemeenschap in Waalwijk, Sprang-Capelle en Waspik. Mijn handicap is daarbij nooit een belemmering geweest. Ik weet uit ervaring dat wanneer je elkaar een klein beetje helpt dit een groot verschil kan maken. 

Het moet anders!

Door mijn actieve sociale betrokkenheid is mijn hele leven verweven in de Waalwijkse gemeenschap. Ik zie en hoor dat daar veel leeft en speelt. Veel zaken waarvan je als burger het idee hebt daar geen enkele invloed op uit te kunnen oefenen. Of dat je eigenlijk niet eens weet bij wie je daarvoor terecht kunt. En dat is precies het tegenovergestelde van een samenleving. Dat moet anders! Iedereen moet een punt kunnen maken van datgene dat hem of haar aan het hart gaat. 

Samen Waalwijk – Samen Sprang-Capelle – Samen Waspik

De foto is gemaakt aan het Halve Zolenpad, naast het kunstobject Ode aan de Zandrug van Sannah Belzer in Waspik. Naast dat ik het prachtig vind, trok een zandrug vroeger mensen aan om er een dorp te stichten en samen te leven. Dat samen leven en samen doen is precies waar Samen Waalwijk als partij voor staat. 

Het Halve Zolenpad symboliseert voor mij de verbindende factor tussen de 3 kernen; Waalwijk – Sprang-Capelle – Waspik. Naast het behoudt van de eigenheid van elke kern, is het belangrijk dat de afstand tussen de dorpen geen belemmering is. Dit bedoel ik zowel letterlijk als figuurlijk. 

Maak er een punt van! Ga stemmen

Ik wil iedere stemgerechtigde inwoner oproepen te gaan stemmen. Want met jouw stem kun je een punt maken! Met jouw stem kun je verandering in gang zetten! Met jouw stem heb je iets te vertellen in de gemeente Waalwijk.

Speerpunten Samen Waalwijk

Hier maken wij een punt van in Waalwijk, Sprang-Capelle én Waspik!

  • Voldoende huur- en koopwoningen voor starters, middeninkomens en senioren.
  • Bewoners worden in vroeg stadium betrokken bij gemeentelijke plannen (en niet achteraf geïnformeerd over al genomen besluiten).
  • Meer ruimte voor ontmoeting en cultuur, voor een creatieve en innovatieve maakindustrie.
  • Gemakkelijker en sneller toegang tot zorg en ondersteuning.
  • Structurele ondersteuning mantelzorgers.
  • Sport toegankelijk en bereikbaar voor iedereen.
  • De energietransitie moet voor iedereen betaalbaar blijven.
  • Aanpak kansenongelijkheid.
  • Versterking groene omgeving met agrariërs en natuurorganisaties.
  • Investeren in eigenheid elke kern.

Waarom stemmen op Samen Waalwijk

Samen trots

De gemeente Waalwijk bestaat uit 3 prachtige kernen: Waalwijk, Sprang-Capelle en Waspik. Daar zijn wij, als Samen Waalwijk, erg trots op. Elke kern, met haar eigen unieke karakter, is even bijzonder. En dus even belangrijk! 

Wij willen dat elke inwoner trots is te wonen in de Gemeente Waalwijk. En weet dat hij of zij ertoe doet. Dat er naar hem of haar geluisterd wordt. Dat er tijd en aandacht is voor zijn of haar verhaal. Dat er ruimte is voor nieuwe initiatieven, groot en klein.  Dat je mee mag denken en mee mag doen!

Iets van jezelf laten horen, je mening geven of een idee ter sprake brengen mag geen papieren rompslomp zijn. Jouw belang, als inwoner van Waalwijk, Sprang-Capelle of Waspik, moet centraal staan in de Waalwijkse politiek. Politiek moet open, eerlijk, transparant, sociaal en rechtvaardig te zijn. De gemeente is er voor onze inwoners. Niet andersom. 

Samen maken we het verschil

Met Samen Waalwijk willen we echt een verschil maken in de lokale politiek. Onze inwoners doen ertoe. Van jong tot oud. Wonend in Waalwijk, Sprang-Capelle of Waspik. Vanuit welke achtergrond dan ook. We zoeken de verbinding. We maken gebruik van elkaars kracht, respecteren elkaars kwaliteiten, maar erkennen ook onze verschillen. Want juist het erkennen en respecteren van onze verschillen maakt onze Waalwijkse samenleving sterk.

Daarom: Samen Waalwijk.

Maak er een punt van!

Stem Samen Waalwijk – lijst 10

Fotografie: Arna Schoemans

Copyright © 2023 Samen Waalwijk. Alle rechten voorbehouden.
Vormgeving en site: Cool Clogs – Fotografie: Patrick van de Laar.