Kandidaten Heddie Visker en Hans De Vaan van Samen Waalwijk stellen zich voor;

Ruim een half jaar geleden is Samen Waalwijk opgericht. We vinden het belangrijk dat de inwoners van Waalwijk, Sprang-Capelle en Waspik weer echt een stem krijgen in de politiek. Samen Waalwijk is een brede politieke beweging. Voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart staat een divers gezelschap van zeer betrokken kandidaten klaar om voor u aan de slag te gaan. Een groep mensen die zich hard willen maken voor een beter Waalwijk. In de komende weken stellen wij hen persoonlijk aan u voor. Deze week zijn dat Heddie Visker (op de foto links) en Hans de Vaan (op de foto rechts).

Heddie Visker

“In de eerste plaats wil ik de gemeente toegankelijker maken voor onze inwoners. Een luisterend oor, maar ook transparant en rechtvaardig handelen is belangrijk. De gemeente moet ook meer sturen op betaalbaar wonen. Zowel koop als in de sociale sector.”

Heddie Visker kwam enkele jaren geleden in aanraking met de gemeente. Bewoners in de Van Berckenrodelaan hadden al jarenlang gemeentegrond in gebruik als voortuin. Vooral de dreigende juridische en procedurele houding stoorde hem. Er was geen houding van: ‘hoe lossen we dit samen op’. Alleen maar: ‘u moet dit en u moet dat’. En als je daar dan tegen in gaat, ben je als inwoner meteen een soort van vijand van de gemeente. Daar heb ik mij enorm aan geërgerd. Daar zit ook mijn motivatie om mij aan te sluiten bij Samen Waalwijk. Met name Bea de Jongste en Luuk Ottens hadden indertijd voor ons een luisterend oor en gaven ons advies. Samen Waalwijk komt echt op voor onze inwoners. Er is een open sfeer; iedereen mag meepraten.” 

Heddie is al fractievolger van Samen Waalwijk. Daardoor heeft hij al een goed beeld van de uitdagingen voor de komende jaren. Heddie: “In de eerste plaats wil ik de gemeente toegankelijker maken voor onze inwoners. Een luisterend oor, maar ook transparant en rechtvaardig handelen is belangrijk. De gemeente moet ook meer sturen op betaalbaar wonen. Zowel koop als in de sociale sector. Daarnaast wordt energie enorm belangrijk. Ik wil me graag inzetten voor betaalbare duurzame energie voor alle inwoners.”

Hans de Vaan

“Inwoners moeten meer invloed krijgen, vindt Hans: “Het val mij op dat veel plannen vanuit de gemeente, al zijn afgekaart voordat de inwoners erbij worden betrokken. Ik vind dat plannen die wezenlijk van invloed zijn op onze samenleving, eerst aan onze inwoners moeten worden voorgelegd.”

Hans de Vaan is al jarenlang actief in Waalwijk. Hij is lange tijd betrokken geweest bij Buurthuis De Amstel. Daarnaast is hij voorzitter van het Parkpaviljoen en bestuurslid van tafeltennisverenging Waalwijk. Hans is sinds vier jaar raadslid. “Ik had mij beschikbaar gesteld om via de politiek nog meer voor de gemeenschap te kunnen betekenen”, vertelt Hans. “Met name ten aanzien van duurzaamheid, de energietransitie en het buurt- en verenigingswerk.”

Inwoners moeten meer invloed krijgen, vindt Hans: “Het val mij op dat veel plannen vanuit de gemeente, al zijn afgekaart voordat de inwoners erbij worden betrokken. Ik vind dat plannen die wezenlijk van invloed zijn op onze samenleving, eerst aan onze inwoners moeten worden voorgelegd. Daarnaast wil ik als raadslid, initiatieven of ideeën vanuit onze inwoners ophalen. En dan samen met de gemeentelijke organisatie naar haal- en betaalbaarheid te kijken. Dat is ook precies waar Samen Waalwijk voor staat. We gaan met respect voor elkaars mening om en wegen samen de argumenten goed af. Hierbij houden we altijd de vraag in ons achterhoofd: is het goed voor onze inwoners? 

Maak er een punt van! Ga stemmen

Wij willen iedere stemgerechtigde inwoner oproepen te gaan stemmen. Want met jouw stem kun je een punt maken! Met jouw stem kun je verandering in gang zetten! Met jouw stem heb je iets te vertellen in de gemeente Waalwijk.

Volgende week meer Samen Waalwijk. Blijf ons volgen! Meer info vind je op http://www.samenwaalwijk.nl.

Copyright © 2023 Samen Waalwijk. Alle rechten voorbehouden.
Vormgeving en site: Cool Clogs – Fotografie: Patrick van de Laar.