Planontwikkeling Gedempte Haven

Ook Samen Waalwijk vindt dat het gebied bij de Gedempte Haven ontwikkeld moet worden, maar niet ten koste van alles. Het moet ruimtelijk wel passend zijn en niet tot onaanvaardbare overlast in de omgeving leiden, die toch al onder druk staat.

Wij hebben al in 2022 gepleit om voor het gebied een omgevingsplan te ontwikkelen, waarbij alle aspecten van parkeren en verkeersafwikkeling die van invloed zijn op de omgeving worden getackeld. En dit natuurlijk op basis van een zorgvuldig participatie traject.

In het voorstel dat donderdag ter tafel lag waren een aantal onderdelen niet goed geregeld, waardoor je op voorhand kan aannemen dat er onaanvaardbare overlast voor de omgeving gaat ontstaan. Er is sowieso een tekort van 28 parkeerplaatsen waar in het plan geen plaats is en die de projectontwikkelaar en het college doorschuiven naar de omgeving en de toekomst.

Samen Waalwijk vindt dit onacceptabel. Het is om deze reden dat wij tegen dit voorstel hebben gestemd. Nog los van de gezondheidsrisico’s voor de toekomstige bewoners die pal langs de A59 komen te wonen.

Als Samen Waalwijk maken wij er graag met u samen een punt van.

Heeft u vragen of opmerkingen neem dan gerust contact met ons op.

Mail naar fractie@samenwaalwijk.nl

Copyright © 2023 Samen Waalwijk. Alle rechten voorbehouden.
Vormgeving en site: Cool Clogs – Fotografie: Patrick van de Laar.