Houd Baardwijk leefbaar!

Samen Waalwijk blijft zich inzetten voor verbetering van de leefbaarheid in Baardwijk

Al jaren laat de jaarrekening van de gemeente een overschot zien. Zo ook over 2023 en wel voor een bedrag van maar liefst 8,3 miljoen euro. Van dat bedrag is 2.053.000 euro in de algemene reserve (spaarpot) van de gemeente gestopt.

Al jaren vraagt Samen Waalwijk aandacht voor de leefbaarheid in Baardwijk. Niet alleen voor wat betreft de drukte op de wegen en bouwontwikkelingen binnen de wijk, maar ook voor de ernstige geluidsoverlast van de A59.

De raad heeft eerder het college opdracht gegeven om de kosten voor een door de gemeente aan te leggen geluidsscherm inzichtelijk te maken. (Rijkswaterstaat plaatst slechts voor een klein deel van het traject een scherm). De uitkomst is dat de kosten van een 4 meter hoog scherm ongeveer 13 miljoen euro bedragen.

Het college komt nu met een gekunstelde oplossing om bomen en struiken te plaatsen. Het college denkt dat dit een dimmend effect heeft op de overlast. Dat is natuurlijk niet de oplossing.

Samen Waalwijk heeft het voorstel gedaan om het overschot van 2 miljoen in een reserve te stoppen en de komende jaren deze reserve verder aan te vullen.

Het plaatsen van een scherm is ook niet binnen een jaar gerealiseerd. Omdat tijdens de raadsvergadering bleek dat een ruime meerderheid van de raad ons voorstel niet steunde hebben we ons voorstel aangehouden om daar op een later moment op terug te komen.

Samen Waalwijk zal zich blijven inzetten voor de verbetering van de leefbaarheid in Baardwijk en zal blijven aandringen op het plaatsen van een geluidsscherm.

Als Samen Waalwijk maken wij er graag met u samen een punt van.

Heeft u vragen of opmerkingen neem dan gerust contact met ons op.

Mail naar fractie@samenwaalwijk.nl

Copyright © 2023 Samen Waalwijk. Alle rechten voorbehouden.
Vormgeving en site: Cool Clogs – Fotografie: Patrick van de Laar.