Burgerinitiatief Blyde Incomstelaan kent een Happy End

De oorspronkelijke plannen van het college om tegen de wens van de bewoners van de Blyde Incomstelaan deze straat te herinrichten is van tafel. Samen zijn de bewoners en de ambtenaren van de gemeente aan tafel gaan zitten om een alternatief plan te ontwikkelen.

Daarvoor was wel politieke druk nodig vanuit de raad. Zonder de inzet en eensgezindheid van deze inwoners en de vele handtekeningen onder het burgerinitiatief zou dit niet zijn gelukt.

Samen Waalwijk en de SGP hebben van meet af aan deze bewoners geadviseerd en ondersteund en door deze samenwerking, met instemming van de gemeente een alternatief plan is ontwikkeld dat voldoet aan de wensen van de bewoners.

Met als conclusie een rustige woonsituatie waar de voetganger, de fietser en het autoverkeer zich veilig en thuis voelt en het prettig wonen is.

© foto Johan Wouters/ pix4profs

Copyright © 2023 Samen Waalwijk. Alle rechten voorbehouden.
Vormgeving en site: Cool Clogs – Fotografie: Patrick van de Laar.