Staten van Brabant spreken zich uit voor behoud van de spoorbrug en -dijk

De staten van Brabant hebben bijna unaniem een motie aangenomen, waarin het college van Gedeputeerde Staten wordt verzocht een onderzoek in te stellen naar het behoud van de spoordijk en -brug als onderdeel van het halve zolen fietspad. En om ook af te zien van een nieuw aan te leggen betonnen fietsbrug over de Baardwijkse Overlaat.

Samen Waalwijk heeft zich van meet af aan samen met de Stichting Federatie Behoudt de Langstraatspoorbruggen (F.B.L.) sterk gemaakt voor het behoud van dit cultureel erfgoed en is in de afgelopen periode samen de F.B.L. druk bezig geweest om het slechten van de dijk en de aanleg van de betonnen fietsbrug tegen te houden. We hebben daarbij een nieuw element ingebracht om de natuur in dit gebied te versterken door deze te verbinden met de ontwikkelingen in de plannen van Haven 8 oost.

We feliciteren de F.B.L. met dit succes en gaan volop aan de slag om de uitvoering van deze motie ook gerealiseerd te krijgen.
We danken de Staten van Brabant met dit wijze besluit.

Als Samen Waalwijk maken wij er graag met u samen een punt van.

Heeft u vragen of opmerkingen neem dan gerust contact met ons op.

Mail naar:

mvanthielen@waalwijk.nl

gkocken@waalwijk.nl

Rfrodyma@waalwijk.nl

De actie die Samen Waalwijk in maart 2022 voerde samen met de Stichting Federatie Behoudt de Langstraatbruggen

Copyright © 2023 Samen Waalwijk. Alle rechten voorbehouden.
Vormgeving en site: Cool Clogs – Fotografie: Patrick van de Laar.