Nieuw geluid in de Waalwijkse politiek: Samen Waalwijk

Alles draait om onze inwoners in Waalwijk, Sprang-Capelle en Waspik. Zij moeten weer centraal staan in de gemeentelijke politiek. Dat is de reden waarom Bea de Jongste, Hans de Vaan en Luuk Ottens een nieuwe politieke beweging starten: Samen Waalwijk. We willen als nieuwe politieke beweging meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen in 2022. Om weer echte volksvertegenwoordigers in de raad te krijgen: niet alleen voor onze inwoners, maar vooral met onze inwoners.

Sinds maart van dit jaar werken Bea de Jongste en Hans de Vaan samen met Luuk Ottens van de PvdA Waalwijk. Bea de Jongste: “In deze samenwerking redeneren we vanuit de belangen van onze bewoners, met respect voor elkaar en niet vanuit ons eigen gelijk. We trekken eropuit, we betrekken inwoners vooraf, luisteren naar argumenten en gaan samen op zoek naar oplossingen. Dat is echte participatie. Dat dit werkt hebben we al gezien bij de plannen om in de Besoyensestraat een snelfietsstraat te maken.”

Hans de Vaan: “In de afgelopen maanden hebben we ons in de gemeenteraad hard gemaakt voor zaken die onze inwoners raken. De beëindiging van de subsidie van de Tavenu bijvoorbeeld. Of het zorgen dat onze inwoners van het Labbegat voldoende beschermd worden tegen de overlast van windmolens.” Luuk Ottens vult aan: “Dat zijn inderdaad belangrijke zaken waar we veel tijd in hebben gestoken. Het lijkt nu of de problemen met de Tavenu zijn opgelost. Dat is niet zo. Het college schuift de beslissing over inkopen van jongerenwerk alleen maar vooruit tot na de verkiezingen. Ze heeft de weerstand onder de inwoners totaal onderschat. Wij vinden dat een nieuwe raad moet besluiten hoe het verder moet met de Tavenu. Wij geloven niet dat het inkopen van jongerenwerk tot betere resultaten leidt. Eerder tot meer versnippering. En daar schiet niemand iets mee op.”

Samen Waalwijk wil inwoners eerder betrekken bij plannen. Bea de Jongste: “We horen van inwoners vaak dat ze zich niet gehoord voelen. Er worden kant en klare plannen gepresenteerd. Zoals bijvoorbeeld de ontwikkeling van de Clemenskerk, waar bewoners het nakijken hebben in het participatietraject. Het college verschuilt zich achter procedures, maar vooral achter projectontwikkelaars. Dat gebeurt nu ook met de mr. Van Coothstraat en de Gedempte Haven. Inspraak is dan een wassen neus.” 

Hans de Vaan: “Het college klopt zich op de borst over de participatie rond de windmolens. Terwijl er nauwelijks iets gedaan is met de inbreng van inwoners. De plannen stonden al vast. Dat moet echt anders. Laat inwoners vooraf meedenken met de plannen die je hebt. Spreek ook af wat je met de inbreng van de bewoners doet. Dat vraagt om een andere houding die uiteindelijk veel meer draagvlak oplevert.“

Veel inwoners zijn het vertrouwen in de Waalwijkse politiek kwijtgeraakt. De huidige coalitie beloofde een open bestuurscultuur. Daar is niets van terechtgekomen. Luuk Ottens: “Alles wordt van tevoren in de coalitie. Er is in de raad nauwelijks een open discussie mogelijk. En er wordt al helemaal niet afgekaart aan de inwoners gevraagd wat zij ervan vinden. Neem de verplaatsing van de bibliotheek naar het pand van de Hema. Welk probleem los je daarmee op? De bibliotheek zit nu op een goed bereikbare plaats. Juist ook voor minder valide mensen. Volgens het college wordt het centrum versterkt met de verplaatsing van de bibliotheek. Maar dat is onzin. Wie zit er te wachten op een luxe grand café waar je ook nog boeken kunt lenen en die voor de doelgroepen niet te bereiken is? Ook dit is iets wat de huidige coalitie er nog even doorheen wil drukken. Wat ons betreft draaien we deze plannen terug. Laat de kiezer zich er maar over uitspreken.”

Bea tijdens presentatie Samen Waalwijk 26-7-2021
Fotografie Patrick van de Laar

Waarom Samen Waalwijk

Bea de Jongste legt uit wat Samen Waalwijk anders wil doen: “We snappen heel goed dat we het niet iedereen naar de zin kunnen maken. Maar je kunt wel van tevoren het gesprek aangaan. Dat is precies wat we gaan doen met Samen Waalwijk.

Niet alleen actief in de gemeenteraad, maar juist daarbuiten. Weten wat er onder onze inwoners leeft en speelt. Hen tijdig betrekken bij beslissingen, zodat we samen tot werkbare oplossingen komen in Waalwijk, Sprang-Capelle en Waspik.

Dat is wat wij anders doen. Dat is waarvan wij weten dat het werkt. Dat is Samen Waalwijk.”

De komende tijd wordt er hard gewerkt aan de voorbereidingen voor de verkiezingen. Er moet een programma worden opgesteld en kandidaten worden geworven. Hans de Vaan: “Het is een hele klus om als nieuwe beweging mee te doen aan de verkiezingen. Maar we hebben het er graag voor over. Het is nodig dat onze inwoners weer op de eerste plaats komen. We hebben nu een denktank van mensen uit alle lagen van de bevolking, waar we erg blij mee zijn. Maar we zoeken meer mensen. Ook mensen die wellicht in de gemeenteraad willen.”

Na de vakantie presenteert Samen Waalwijk haar standpunten. Samen Waalwijk is een partij met maar één belang: jij, de inwoner van Waalwijk. Wilt u nu al meer informatie? Of wilt u zaken aan de orde stellen? Neem dan gerust contact met ons op: info@samenwaalwijk.nl

Copyright © 2023 Samen Waalwijk. Alle rechten voorbehouden.
Vormgeving en site: Cool Clogs – Fotografie: Patrick van de Laar.